H-1047 Budapest, Károlyi István utca 11. 2.emelet 13. (27 kapucsengő)

| HU | EN | DE | SK |  

Alebo nám napíšte
info@passion4work.hu
Zavolajte nám s dôverou
+36 70 9 300 300

Prenájom pracovnej sily

Naša najčastejšie využívaná služba, ktorá vám okrem efektívnosti nákladov zabezpečí najväčšiu flexibilitu a najrýchlejšie reagovanie na výzvy trhu.

Jeho podstatou je, že na základe objednávok Partnerov sa uskutočňuje uspokojenie dopytu po pracovnej sile v trvaní od 1 mesiaca až po kontinuálne, niekoľko rokov trvajúce formou prenájmu pracovnej sily, t.j. „poskytnutím zamestnancov na prenájom“.

Zamestnanec je zamestnaný v spoločnosti Passion4Work, preto nezvyšuje štatistický počet zamestnancov spoločnosti, ktorá ho prenajíma. Všetky personálne a pracovné povinnosti v súvislosti s ním sú riešené spoločnosťou Passion4Work. Právomoc vydávať príkazy a ďalšie práva súvisiace so zamestnávaním sú rukách objednávateľa. Napríklad: rozdelenie pracovnej doby, poskytovanie dovolenky, zaúčanie. Prenájom pracovnej sily odporúčame v tom prípade, ak je nábor, výber ťažký alebo sa vyžaduje flexibilné riadenie počtu pracovníkov.   PONUKA